Stubbehandlingssystem för gallring och slutavverkning

R500:   Pumpsystem för färdigblandad lösning samt Dos Direkt.

R500 Dos Direkt:   Doseringsutrustning för blandning av färdig brukslösning.

R500 MIX:   Pumpsystem som blandar koncentrat och vatten till färdig lösning.

R500 Frost:   Tilläggsutrustning till stubbpumpen, förhindrar skador och driftsstopp när pumpen frusit.

Vattenfilter:  Filterenhet för rening av vatten till stubbpumpen.

Inställningar dator: Inställningar för olika maskiner.

Sammanställning pumpmodeller