DROPPEN R500 MIX

R 500 MIX - Förenklar stubbehandlingen!

  • Enklare vattenhantering med större tank.
  • Enklare rengöring tack vare liten koncentratdunk.
  • Högt tryck tillgängligt för grova stubbar och slutavverkning.

Droppen R 500 MIX suger rent vatten ur en stor tank och samtidigt koncentrat ur en mindre dunk, alt. DROPPEN DOS, i ett isolerat skåp.

Blandningen av koncentrat och vatten sker i pumpen under insugningen, innan appliceringen.

Val av vattentank beror på maskintyp.

Pumpen finns i 3 storlekar för gallring till slutavverkning

 

Alternativ tilläggsutrustning

DROPPEN DOS

DROPPEN FROST 

 

En mängd olika varianter på ovanstående finns! Kontakta oss direkt eller tala med din maskinsäljare. Alla utrustningar finns i 12 eller 24 volts utförande.