Vattenfilter för rening av vatten, renar från rost och sand som finns i vattentanken. 

 

Instruktioner